.. .. .. .. Ugrás a(z) lapra sor/lap

"Nemrégiben egy nagyon klassz családállításon vettem részt. Ez hétvégéken, 1 hónapban egyszer szokott nálunk megvalósulni. Nagyon örülök, hogy sok fiatal jár ezekre a programokra, igazából a törzsközönségünk 20 és 60 év közöttieket takar, a családállítás valahogy a 30-asok kö­rében nagyon kedvelt. Az az érdekes, hogy bár nem tud­juk 100%-ig feltérképezni a logikus bal agyféltekénkkel, hogy mi is történik a családállításon, de mégis, ami meg­történik, az hat. És engem ez érdekel igazából abban a vi­lágban, ahová becsöppentem. 20 évig tanítottam magyart általános iskolában, teljesen távol állt attól a világtól, aho­vá most léptem, ahová bekerültem. És nagyon érdekes, hogy van egy csomó dolog a világon, aminek a működését nem tudjuk racionálisan megmagyarázni, és mégis műkö­dik. Nekem ez a terület összekapcsolódik a Moksával, ebbe is, egy kicsit úgy érzem, belecsöppentem. Nagyon-nagyon kedves ismerőseim javaslatára kezdtem el szedni a Moksát, és valahogy elég hamar ráállítottam a páromat is, aki azt mondta, hogy ő is szedi velem, próbáljuk ki, hogy ez jó-e. Fél évig szedtük, amíg eljutottam [a Moksa találkozóra] Benczúr utcába a Benczúr Hotelbe, arra a bi­zonyos nagyon-nagyon érdekes beszélgetésre, ahol a je­lenlevők elmesélték, hogy náluk milyen változások történ­tek a Moksa szedése mellett. Megdöbbentő módon én ak­kor jöttem, rá, hogy jé, hát ez nálunk is működik. Ezt mi is érzékeljük, talán nem fogalmaztuk meg, vagy nem fi­gyeltünk, nem koncentráltunk arra, hogy milyen változá­sok történtek, hiszen a mi életünkben az utóbbi időben egyébként is nagyon sok változás van, és ott hallottam a többiektől, hogy volt, aki a kutyáját boldogította, volt, aki a növényeit. Eléggé érdekes módon nekem éppen azon a héten kezdett el az egyik kedvenc szobanövényem, a ficus benjaminom gyengélkedni. Hazamentem, rögtön csöpög­tettem neki 1-2 csepp Moksát néhány napig, és a növé­nyem olyan gyönyörűen kivirult, hogy mind a mai napig teljes örömében van, mint azelőtt. És én már ezért hálás vagyok a Moksának. De nemcsak ezért, hanem több minden más miatt is. A fiam, aki nagyon zaklatott életet él, hallva ezeket a változásokat, azt mondta, hogy jó, én is szedem a Moksát. Ennek még csak 2 hete, majd később beszámolok a változásokról."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.09., MoksaTV)

 

"Egész más tudatosságban élek azóta [amióta szedem a Moksa Cseppet]. Gyakran történnek "csodák" is velem, mintha vezetve volnék, és oda megyek, azt választom, amire szükségem van. :-) És pár hónap Moksa szedése után úgy elhagytam a cigarettát, mintha soha nem is do­hányoztam volna, szinte észrevétlenül."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.09., MoksaTV)

 

"Nagyon sok mindennel foglalkozok. Hogy hogyan jut min­denre energiám? Úgy, hogy az energia időnként elfogy, de akkor mindig keresek valami új töltekezési módszert. Most nemrég, amikor nagyon nehéz időszakban voltam, amikor minden oldalon feszültséget éreztem, megismer­tem a Moksa Cseppet és elkezdtem használni. Vele sokkal gyorsabban sikerült a nehéz időszakból kilábalni, egyen­súlyba hozni a szellemi és a lelki kapacitásomat."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.09., MoksaTV)

 

"78 hónapja, hogy szedem a Moksa Cseppeket. Tapaszta­lataim szerint hozzájárul a lélek erősödéséhez, magasabb tudatossági szintre jutásához. A szedése alatt elviselhe­tőbbé vált a gyászom, mely azért lett, mert 3 év alatt egy nővéremet és egy öcsémet is elvesztettem. Ráadásul a férjem is súlyos stroke-ot teremtett magának, de meg tu­dok birkózni a nehéz terhekkel, melyek a vállamat nyom­ják. Régebben idegösszeomlást kaptam volna.
Ahhoz, hogy valaki tartósan egyensúlyban lehessen az élethelyzeteiben, test-lélek-szellem egy szinten kell, hogy legyen, mindegyikkel törődni kell. Lelki erősítés mellett szükségesek a vitaminok is. És a mozgás, torna. Nem sza­bad elhamarkodottan azonnal választ várni, hogy milyen változások történnek, ha valaki szedi. Idő kell, mire rájön az ember. Végül is a lélek erősödésében biztosan vannak változások a Moksa szedése során."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 

"Gyermekem átkerült az általános iskolából a gimnázium­ba. Nehéz volt a váltás. A második hónapban rájöttünk: nem a megfelelő iskolát választottuk. Ekkorra már nem aludt, nem evett. Ekkor kerestem meg egy Moksa szakmai fogyasztót, és egy konzultáció után elkezdtük fogyasztani a Moksa Cseppet. Nagyon pozitív változások történtek ve­lünk. Rájöttünk a megoldásra, iskolát váltottunk. Megint egy változás… a Moksával ezt is sikerült legyőzni minden­féle gond nélkül. A gyerek beilleszkedett, behozta a lema­radást. Így év végén azt mondhatom, a Moksával egy sike­res tanévet zártunk. Magamról: igen stresszes munkát végzek, ami az egészségemnek nem tesz jót. A Moksával a mindennapok sokkal jobban telnek. Másképp látom a vi­lágot. Mindenkihez, mindenhez pozitívan állok már hozzá, a kudarcok nem depresszióba torkollanak, hanem meg­erősítenek."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 

"Azért kezdtem el szedni a Moksát, mert elsősorban a na­gyon régi, letapadt érzelmi konfliktusaimon szerettem volna változtatni, merthogy sokat kínlódtam velük, főleg családi szinten. Ez vezetett oda, hogy megpróbálom a cseppeket. Egészen meglepő, de a változásban 2 érzelmi szint együtt nyilvánult meg, elég hamar. Az első rész kö­rülbelül 2 hét után: elég durván jöttek fel a mély, letapadt, letagadott érzelmi blokkok, amiken szerettem volna vál­toztatni. Ez 2 hétig tartott, de átvészelhető volt, és jött a megoldás. A második részben a lelkem úgy kezdett el működni, hogy tudatosodott, egy magasabb rezgésszintre jutottam, és azt éreztem, hogy minden, ami történt velem akkor, annak oka volt, értem volt, és minden ilyen traumát fel tudtam dolgozni. Rájöttem arra is, hogy ezek a törté­netek nekem segítettek a tudatosodás szintjén. Ettől a perctől kezdve már egyáltalán nem harcoltam vele. Semmi konfliktussal nem harcoltam, nem is mentem bele már konfliktusokba. Tolle könyvét tudom idézni, amiben azt írta, hogy ha nem harcolsz, hanem elfogadod, akkor már meg is oldottad. Nem volt egyszerű gyerekkorom, nem volt könnyű és nem volt az az igazi szép gyerekkor (ter­mészetesen megvolt ennek az oka, de nem a szüleimet hibáztatom: egyszerűen olyan élethelyzetben voltunk), mivel úgymond nem is volt gyerekkorom igazán, így az egész „nagybetűs” életbe nulla önbizalommal és iszonyú szeretetéhséggel jöttem ki. Már felnőtt voltam, már gye­rekem volt, amikor még mindig azt éreztem, hogy engem nem lehet szeretni. Ez a szeretethiány is feloldódott a Moksa szedése során. Azt kezdtem el érezni, hogy se több, se kevesebb nem vagyok senkinél, és én is szeret­hető vagyok, sőt. Lelki szinten olyan gyönyörű élményeim lettek, amik szinte megráztak, de azóta is boldog vagyok tőlük. Ahogy emelkedett a tudatossági szintem, egy kicsit kívülállóként lettem képes ránézni saját magamra, a saját élettörténetemre. Kívülről éreztem a belső blokkjaimat, amiktől gyakorlatilag feleslegesen szenvedtem.
Tudatossági szinteket tekintve, amikor a Moksával talál­koztam, a félelem volt leginkább jelen az életemben. Fel­nőttként azt éltem meg, és rettenetesen titkoltam. Olyan voltam, mint egy szárnyaszegett kismadár, mint egy 9 éves korában megrekedt gyerek felnőttesben, és örökké féltem. Mindentől és mindenkitől, emberektől is. Senkinek nem hittem el, hogy szerethető lennék, bármit csinált, bármit mondott, mindig láttam valami mögöttes szándé­kot, hogy: nem, nem, kizárt, hogy ő engem szeretne; nem, valamiért, ezért vagy azért kedves csak velem, … ez teljesen megváltozott.
Régebben volt bennem egy megfelelési kényszer: minden­nek és mindenkinek örökké meg akartam felelni, örökös szolgálatban voltam, azért, hogy szeressenek. Most már tudom, hogy nem kell szolgálnom. Anélkül is szerethető vagyok.
Magasabb tudatossági szinten:
Rövid idő alatt szinte „rálátsz”, és megérted a másik mű­ködését, még akkor is, ha neked fájdalmat okozott. És ezért nem mész bele a konfliktusba, nem harcolsz, és ez­által szinte feloldod az érzelmi blokkot. Ez egy lelki tuda­tosítás, tudatosodás. Születésedtől kezdve íródik át min­den a lelkedben, már semmiért nem hibáztatsz senkit, már tudod, hogy mindennek akkor és úgy kellett lennie, és mostanra nem vádolod sem magadat, sem másokat. Ez hatalmas felismerés. El tudod fogadni magad annak, aki vagy, szeretni tudod magad olyannak, amilyen vagy. Az energiád rezgésszintjét nemcsak te érzékeled, hanem mindenki érzi (ezt visszajelezték nekem), és mindenkire hatással van, és a lelked legmélyéről egy átfogó szeretet árad."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 

"2011. decemberben hallottam először a Moksáról. Annyira megfogott, hogy azonnal rendeltem! Éreztem erre szük­ségem van. Úgy szedtem, ahogy általánosan ajánlják: napi 10 csepp.
Nem tudtam milyen változások fognak velem történni, eleinte nagyon felkavarodtam, minden felszínre került. Et­től teljesen kiborultam, idegesebb lettem, sokat sírtam. Nehéz három hónap következett.
A szobámban zavarni kezdtek a megszokott tárgyak, so­kat kidobtam. Féltve őrzött ruháimat elosztogattam. A vé­gén nagyon megkönnyebbültem. El tudom könnyebben engedni azokat az embereket is, akik nem érdemlik meg a szeretetemet.
Mindig érdekelt a spiritualitás téma, de nem tettem érte semmit. Jelenleg a számmisztikával foglalkozom. Dr. Domján László meditációs CD-ket és Balogh Béla Tudat­alatti Tízparancsolatát is hallgatom.
Örökké víziszonyom volt, a Moksa szedése alatt ez is vál­tozott. Azt éreztem, meg akarok tanulni úszni, pár hét ki­tartó munkája meghozta gyümölcsét, úszom!
Férjemmel 7 évig nem volt jó a kapcsolatom. Hering sza­bály szerint a hetedik hónapban mintha varázslat történt volna: újból találkozott a lelkünk. Még voltak rázós napok, de szép nyugodtan újra egymásra találtunk.
Jobb lett a memóriám. Megértőbb vagyok, és türelmesebb.
Álmomban mindig üldöztek, menekülnöm kellett. Már nem menekülök, megállok és megvédem magam. Győzte­sen kerülök ki a helyzetből.
Régen, ha összejött a család az Anyósomnál, én voltam a központ. Már csak csendben tisztelettel figyelek, és szinte zavar az, hogy mennyit beszélnek a többiek.
Mivel már 24 hónapja szedem, megtapasztaltam a Hering szabály elméletét. Szinte mikor dolgozik a Moksa, tudom, melyik évben vagyunk. Nem panaszkodom. Anyagi hely­zetem is jobb lett, amióta tudatosabban vásárolok."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 

"Csak három hete szedik a Moksa Cseppet. Bátrabban viselkedik a kisfia, nem olyan visszahúzódó. Jobban eszik. Ő és a párja eddig nem álmodtak éjjelente, most már igen."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 

"Az egyik kis unokám éjjel rendszeresen felébredt, mász­kált. Mióta szedi a Moksa Cseppeket, tud aludni.
A legkisebb unokám hisztije megszűnt.
Az egyik fiam is folyamatosan szedi a cseppeket, azt mondja, érzi nagyobb a teherbírása a munkahelyén. A másik fiam is elkezdte szedni. Ő vezető beosztásban van, és amióta szedi, nem olyan türelmetlen sokkal kiegyensú­lyozottabb, nyugodtabb."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 

"Férjem 2012. június óta szedi. Nyugdíjas korára befelé forduló lett, semmi nem érdekelte. Mióta szedi a Moksát, megnyílt, problémamegoldó képessége jobb lett. Vannak céljaink. Anyagi dolgaink rendeződtek. Házasságunk rendbe jött, nyugodt, kedves, figyelmes, szeretetre méltó emberré változott. Visszakaptam a Férjem. Régen nem szokott álmodni, már álmodik. Baráti, rokoni kapcsolatai rendeződtek."

 

 

(Forrás: Moksa Magazin 2018.08., MoksaTV)

 
.. .. .. .. Ugrás a(z) lapra sor/lap

WebIroda

Legyen csapatunk tagja

« 2019.04 »
VaHeKeSzCsPeSz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
További események »
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére sem a megelőzésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrend-kiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. Kérjük a gyártók leírásainak és reklámjainak olvasásakor, ezt vegyék figyelembe! Webáruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, probléma megoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasználni, úgy előtte kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót! Figyelem! Nem tekinthetők bizonyítéknak a Móksha cseppekkel kapcsolatos pozitív terméktapasztalatok, a betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Az emberi szervezetre gyakorolt esetleges kedvező hatás szintén nem azonosítható a gyógyhatással. Mivel minden ember szervezete más, ezért eltérően reagálnak a Móksha cseppek szedésére. Az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, gyógyhatásuk nincs, ezért az ebből eredő állításokért felelősséget nem vállalunk. A weboldalon szereplő kedvező hatások, pozitív visszajelzések kizárólag a Móksha cseppeket szedő és használó fogyasztók véleményei, tapasztalatai alapján kerültek feltüntetésre. Ezen kívül a szakirodalomban publikált orvosok, kutatók, természetgyógyászok anyagiból válogattuk össze honlapunk tartalmát.
Powered by NET-Builder, 2005-2014.